Wysokie przychody i coraz niższy zysk – dlaczego tak się dzieje?

Istnieje wiele powodów, dla których przychody i zyski firmy mogą rosnąć, ale podstawowa rentowność jest niska lub nawet spada. Wzrost przychodów może wynikać z rozszerzenia działalności, nowych produktów/usług lub zwiększonego popytu na istniejący produkt. Ale jeśli te czynniki nie są trwałe — jeśli z czasem nie zwiększają zysków — cena akcji firmy w końcu spadnie, ponieważ inwestorzy będą się martwić o jej zdolność do generowania przyszłych przepływów pieniężnych. 

Wzrost zysku może również nastąpić poprzez redukcję kosztów (wzrost wydajności), przejęcia lub zwiększenie zadowolenia klientów; jednak wszystkie te wzrosty kosztów i przychodów muszą ostatecznie prowadzić do wyższych marż operacyjnych (zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem odsetek) niż w ubiegłym roku, aby trwale poprawić wartość dla akcjonariuszy .

Częste sytuacje rosnących firm 

Głównym wnioskiem z tej dyskusji jest to, że wysokie przychody i niski zysk to sprzeczne cele, w wyniku czego większość firm osiąga jeden cel kosztem drugiego. Ważne jest, aby zwracać uwagę na rozwój firmy, aby nie wyprzedzał on wzrostu wydatków i aby utrzymać wyraźną koncentrację na redukcji wydatków zamiast zwiększania przychodów.

Każda firma dąży do tego, aby jednocześnie osiągać wysokie przychody i niski zysk. Te dwa cele są ze sobą sprzeczne, w wyniku czego większość firm osiąga jeden cel kosztem drugiego. Wysokie przychody to zarobienie dużej ilości pieniędzy, natomiast niski zysk to zarobienie dużej ilości pieniędzy przy minimalizacji wydatków. Większość firm dąży do osiągnięcia jednocześnie wysokich przychodów i niskiego zysku, ale często jest to niemożliwe.

Z czego wynika niski zysk przy dużych przychodach w firmie? 

Przyczyny wysokich przychodów i niskich zysków w firmach są zazwyczaj związane z rozwojem firmy. Wraz z rozwojem firmy jej przychody i zyski rosną szybciej niż wydatki. Dzieje się tak dlatego, że firma przywiązuje większą wagę do zwiększania przychodów niż do ograniczania wydatków. W rezultacie firma gromadzi więcej bogactwa, ale także zmniejsza marżę zysku.